Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

  1. Proje kapsamında 30 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 30 asıl ve 10 yedek katılımcı seçilecektir.
  2. Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Spor Bilimleri temel alanının herhangi bir alt dalında doktora düzeyinde öğrenim görüyor olmalıdır.
  3. Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm/program, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.
  4. Katılımcılar arasından yukarında belirtilen homojen dağılım da göz önünde bulundurularak akademik düzeyleri daha ileri olanlara (ör. ders yerine tez döneminde olanlara) öncelik verilecektir.
  5. Daha önce benzer herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
  6. Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir.
  7. Adaylar başvuru esnasında ÖSYM’nin yapmış olduğu bir sınavdan veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların herhangi birisinden en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösteren bir puan aldıklarını belgelemek durumundadırlar (YDS/e-YDS 60, YÖKDİL 70, TOEFL 72).
  8. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.