Değerli Öğrenciler,

Türkiye’de bir devlet ya da vakıf üniversitesinde sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alt alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden genç araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan “Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayınlama Kursu” adlı bilimsel eğitim etkinliği 11.02.2020-14.02.2020 tarihleri arasında konaklamalı olarak Trabzon ilinde gerçekleştirilecektir.

Akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayımlama sürecinde zorluk yaşayan genç araştırmacılara destek olabilecek bilgi, beceri ve önerileri sunmayı; bu çerçevede ülkemizdeki akademisyenler tarafından yapılacak İngilizce yayınların nicelik ve niteliklerini artırmayı amaçlayan bu etkinlik kapsamında, akademik yazma, bilimsel makale türleri, bilimsel makale bölümleri, atıf yapma ve kaynak gösterme biçim ve standartları, bilimsel yayın etiği, saygın akademik dergiler ve dizinler, dergi seçimi ve yayının gönderim için hazırlanması, bilimsel makalenin basım süreci ve aşamaları gibi konular ele alınacaktır. Farklı üniversite, alan ve bölümden akademik başarı başta olmak üzere farklı ölçütler dikkate alınarak seçilecek sınırlı sayıda (25) katılımcıya, yabancı dil eğitimi alan uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından teorik ve uygulamalı dersler aracılığıyla İngilizce bilimsel makale yazımına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte ilgili TÜBİTAK desteği katılımcılara kullandırılacak olup; katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri belirlenen esaslar çerçevesinde bu bütçeden karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir sebeple ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen genç akademisyenlerin en geç 17.01.2020 günü mesai bitimine kadar http://2237.servetcelik.com/basvuru-formu/ adresindeki Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonra 14 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Doç. Dr. Servet Çelik
Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Başkanı

  • Adres: Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, C Blok Z-01, Söğütlü, Akçaabat 61335, Trabzon
  • Tel: 0(462) 455 1176
  • Cep: 0(541) 377 7068
  • E-mail: servet61@trabzon.edu.tr