Değerli Kursiyer Adayları,

Türkiye’de herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde Eğitim Bilimleri temel alanının herhangi bir alt alanında doktora öğrenimine devam eden genç araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan “Eğitim Bilimleri Alanındaki Doktora Öğrencilerine Yönelik İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama Kursu” adlı bilimsel eğitim etkinliği 11.11.2021-14.11.2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayımlama sürecinde zorluk yaşayan genç araştırmacılara destek olabilecek bilgi, beceri ve önerileri sunmayı; bu çerçevede ülkemizdeki akademisyenler tarafından yapılacak İngilizce yayınların nicelik ve niteliklerini artırmayı amaçlayan bu etkinlik kapsamında, akademik yazma, bilimsel makale türleri, bilimsel makale bölümleri, atıf yapma ve kaynak gösterme biçim ve standartları, bilimsel yayın etiği, saygın akademik dergiler ve dizinler, dergi seçimi ve yayının gönderim için hazırlanması, bilimsel makalenin basım süreci ve aşamaları gibi konular ele alınacaktır. Farklı üniversitelerden, eğitim bilimlerinin alt alanlarından, akademik başarı başta olmak üzere farklı ölçütler dikkate alınarak seçilecek sınırlı sayıda (30) katılımcıya, yabancı dil eğitimi başta olmak üzere eğitim bilimlerinden farklı alan uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından teorik ve uygulamalı dersler aracılığıyla İngilizce bilimsel makale yazımına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlik için katılımcılardan herhangi bir sebeple ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen genç araştırmacıların en geç 11.10.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar http://2237.servetcelik.com/basvuru-formu/ adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar web sayfamız ve e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Doç. Dr. Servet Çelik
Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Başkanı

  • Adres: Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, C Blok Z-01, Söğütlü, Akçaabat 61335, Trabzon
  • Tel: 0(462) 455 1176
  • Cep: 0(541) 377 7068
  • E-mail: servet61@trabzon.edu.tr